กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เวลา 20.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2564 จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2564 14/09/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เวลา 20.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2564 จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2564 14/09/2564


กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เวลา 20.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2564 จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2564 14/09/2564

กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เวลา 20.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2564 จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน  ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาเถิน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 16/09/64

 
เลื่อนขึ้นข้างบน