กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _01/08/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _01/08/64


กปภ.สาขาพิษณุโลก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  _01/08/64

กปภ.สาขาพิษณุโลก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้า รร.บ้านเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชอยแทนธานี, ทางเข้าค่ายบรมฯ, ซอยโรงบ่ม,

หมู่บ้านลาดบัวขาว, ทางเข้าวัดเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 01/08/64

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน