กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _01/08/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _01/08/64


กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _01/08/64

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

( งานขยายถนนแขวงการทางขุดโดนท่อประปา) บริเวณ บ้านสายดงยาง   ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ชุมชนบ้านสายดงยางตลอดแนว ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 01/08/64

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน