กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. _01/08/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. _01/08/64


กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. _01/08/64

กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.

บริเวณบ้านโคกสะอาด ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอขุขันธ์ (ทั้งหมด) และบ้านโคกสะอาด ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 31/07/2564 รอน้ำเต็มระบบ 

(หมายเหตุ:ต้องรอน้ำเต็มระบบ 1-2 วัน เนื่องจากน้ำประปาในพื้นที่หน่วยบริการขุขันธ์ ไม่เพียงพอจ่าย  ต้องผันน้ำหน่วยบริการภูสิงห์ มา

ช่วยจ่ายเพิ่มเติม)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน