กปภ.สาขาแก้งคร้อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า _01/08/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแก้งคร้อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า _01/08/64


กปภ.สาขาแก้งคร้อ  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า _01/08/64

1.กปภ.สาขาแก้งคร้อ  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บริเวณ แม่ขายแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ฝั่งหนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 01/08/64

--------------------------------------------

2.กปภ.สาขาแก้งคร้อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บริเวณ หน่วยบริการคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ศรีสำราญ ต.โคกมั่งงอย ต.บ้านโสก และต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 -17.00 น. 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน