กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. _01/08/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. _01/08/64


กปภ.สาขาพิมาย  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.  _01/08/64

กปภ.สาขาพิมาย  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าหอประชุมอำเภอห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง,หน้าไปรษณีย์ห้วยแถลง,หน้า ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม

อ.ห้วยแถลง   จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.50 น. ของวันที่ 01/08/64 รอน้ำเต็มระบบ 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน