ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเมน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเมน


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเมน

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 23-07-2021 09:00 ถึง 23-07-2021 12:00
สาเหตุ : จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนกับท่อเมนใหม่ เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พื้นที่ปฏิบัติการ : งานวางท่อติดตั้งประปา ให้แก่บ้านพักข้าราชการศาลตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 9 ถนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง จังหวัดสงขลา
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ :  ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  ศาลอุทธรณ์ภาค 9 , ศาลแรงงานภาค 9 , ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ศาลแขวงสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม :  ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  ศาลอุทธรณ์ภาค 9 , ศาลแรงงานภาค 9 , ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ศาลแขวงสงขลา
สอบถามได้ที่ : 074550693

 
เลื่อนขึ้นข้างบน