กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด _22/07/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด _22/07/64


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด  _22/07/64

1.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถนนมิตรประชา ตำบลปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สามแยกถนนมิตรประชา ตัด ซอยสมเด็จ 30  ตำบลปทุม  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.40 น. ของวันที่ 22/07/64 รอน้ำเต็มระบบ 

-----------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุริยาตร์ 1/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยสุริยาตร์ 1/1 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.44 น. ของวันที่ 22/07/2564 รอน้ำเต็มระบบ 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน