กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณในโรงเรียนอนุบาลอำเภองาว (ภาณุนิยม) ต.หลวงเหนือ อ.งาว_21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณในโรงเรียนอนุบาลอำเภองาว (ภาณุนิยม) ต.หลวงเหนือ อ.งาว_21/07/2564


กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณในโรงเรียนอนุบาลอำเภองาว (ภาณุนิยม) ต.หลวงเหนือ อ.งาว_21/07/2564

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณในโรงเรียนอนุบาลอำเภองาว (ภาณุนิยม) ต.หลวงเหนือ อ.งาว

จ. ลำปาง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลอำเภองาว (ภาณุนิยม) ไปจนถึง สำนักงานเกษตรอำเภองาว ต.หลวงเหนือ

อ.งาว จ.ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันที่ 21/07/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน