กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ( จำนวน 5 จุด ) 21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ( จำนวน 5 จุด ) 21/07/2564


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ( จำนวน 5 จุด ) 21/07/2564

1.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล (หาดคูเดือ) ต.แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ทางเข้าครัวอินดี้ , บ้านท่ากกแห่ , บ้านทัพไทย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.22 น. ของวันที่ 21/07/2564 รอน้ำเต็มระบบ 

---------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านยางรถยนต์ ทางเลี่ยงเมืองบ้านห้วยไผ่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านห้วยไผ่ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.59 น. ของวันที่ 21/07/2564 รอน้ำเต็มระบบ 

---------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 03.00 น.

ของวันพฤหัสบดีที่22 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 200 และ 400 มม. จำนวน 2 จุด

1. บริเวณถนนบูรพาในตัดถนนพิชิตรังสรรค์
2. บริเวณถนนเทพโยธีตัดถนนสรรพสิทธิ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถนนอุปลีสาน , ถนนสุริยาตร์ , ถนนสรรพสิทธิ์
- ถนนพิชิตรังสรรค์ , ถนนพโลรังฤทธิ์ , ถนนศรีณรงค์
- ถนนเขื่อนธานี , ถนนพรหมราช , ถนนเทพโยรี , ถนนพลแพน
- ถนนบูรพาใน , โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- สภ.เมืองอุบลราชธานี

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 22/07/2564

---------------------------------------------------------------------

4.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำโพธิ์มูล

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- อำเภอวารินชำราบ
- บ้านคูเดือ บ้านท่าบ่อ บ้านหนองแก บ้านหนองจาน บ้านหนองหอย บ้านทุ่งขุนน้อย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ถนนคลังอาวุธ ถนนแม่ชี บ้านดงคำอ้อ บ้านนาคำ ศูนย์ราชการดงคำอ้อ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- บ้านทุ่งบูรพา ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :รอเจ้่าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไข

---------------------------------------------------------------------

5.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำกุดลาด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

1) ตำบลในเมือง
- ถนนสุขาพัฒนา ถนนชยางกูร จาก ซอยชยางกูร 20 ถึง ซอยชยางกูร 42 ถนนอุบล-ตระการ ถนนเจริญราษฎร์
ถนนราษฎร์บำรุง , ถนนพลแพน , ถนนภาษีเจริญ , ถนนบูรพาใน , ถนนบูรพานอก

2) ตำบลขามใหญ่
- ถนนคลังอาวุธ , บ้านหนองปลาปาก , บ้านดอนกลาง , ซอยเทคโน , บ้านก้านเหลือง , บ้านด้ามพร้า
- บ้านดอนยูง , บ้านนาดูน , บ้านห้วยคุ้ม , โครงการเอื้ออาทรห้วยคุ้ม , โครงการเอื้ออาทรดอนกลาง ,
- บ้านขามใหญ่ , บ้านดอนแค ชุมชนเมืองใหม่ , บ้านนาอุดม

3) ตำบลไร่น้อย
- บ้านตำแย , บ้านนาเมือง , บ้านนิคม , บ้านแคนคำ , บ้านโนนงหงส์ทอง , บ้านปลาดุก ,บ้านปลาดุกทอง

4.) ตำบลกระโสบ
- บ้านหนองทาม , บ้านหมากมี่ . บ้านกระโสบ

5.) ตำบลปทุม (ทั้งหมด)

6.) ตำบลกุดลาด (ทั้งหมด)

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :รอเจ้่าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไข

 
เลื่อนขึ้นข้างบน