กปภ.สาขาคลองท่อม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 13.00 น._21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองท่อม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 13.00 น._21/07/2564


กปภ.สาขาคลองท่อม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 13.00 น._21/07/2564

กปภ.สาขาคลองท่อม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 13.00 น.

เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณต.พรุดินนา อ.ลำทับ จ.กระบี่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พรุดินนา , ต.ทุ่งไทรทอง , ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 21/07/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน