กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด 21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด 21/07/2564


กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด 21/07/2564

1.กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยบางเตย4 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยบางเตย 4 ไปจนถึง ขนส่งพุทธมณฑลสาย 5 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 21/07/2564

---------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณวัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่วัดท่าพูด ไปจนถึง หน้าโรงเรียนดอนหวาย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 21/07/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน