กปภ.สาขาเทิง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณปากทางทางเข้ สพฐ.เขต4 อ.เทิง จ.เชียงราย_21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเทิง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณปากทางทางเข้ สพฐ.เขต4 อ.เทิง จ.เชียงราย_21/07/2564


กปภ.สาขาเทิง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณปากทางทางเข้ สพฐ.เขต4 อ.เทิง จ.เชียงราย_21/07/2564

กปภ.สาขาเทิง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณปากทางทางเข้ สพฐ.เขต4 อ.เทิง จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ปากทางทางเข้า สพฐ.เขต4 ไปจนถึง ปลายท่อทางขึ้นพระธาตุ ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 21/07/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน