กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าอนามัยตาลเดี่ยว ต.ตาลเดียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าอนามัยตาลเดี่ยว ต.ตาลเดียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_21/07/2564


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าอนามัยตาลเดี่ยว ต.ตาลเดียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_21/07/2564

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าอนามัยตาลเดี่ยว ต.ตาลเดียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่อนามัยตาลเดี่ยว ไปจนถึง หมู่บ้านอนานคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 21/07/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน