กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณเรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมือง_21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณเรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมือง_21/07/2564


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณเรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมือง_21/07/2564

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณเรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถนนดอนนก11 , ถนนดอนนก 13 , หมู่บ้านวังเพชร
- ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน