กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 _21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 _21/07/2564


กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 _21/07/2564

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.

เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณ DMA-07 สถานีจ่ายน้ำสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- บ้านเสมา , บ้านแก่นท้าว , บ้านโป่ง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
- ตลาดสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 21/07/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน