กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านผาแก้ว_11/06/2564 จำนวน 3 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านผาแก้ว_11/06/2564 จำนวน 3 จุด


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านผาแก้ว_11/06/2564 จำนวน 3 จุด

1.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านผาแก้ว ต.กุดลาด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านผาแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 11/06/2564รอน้ำเต็มระบบ

.............................................................................................

2.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูกั้นขอบเขต บริเวณถนนเทศบาล 2 ตัดถนนเทศบาล 29

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเทศบาล 2 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น. ของวันที่ 11/06/2564 รอน้ำเต็มระบบ

------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม.

บริเวณ ซอยชยางกูร 30 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยชยางกูร 30 ซอยชยางกูร 28 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 11/06/64

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน