กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์_11/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์_11/06/2564


กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์_11/06/2564

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านบึง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.40 น. ของวันที่ 11/06/2564 รอน้ำเต็มระบบ

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน