กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ทบ.566 ต.บ้านพรุ ถนนกาญจนวนิช (จำนวน 3 จุด)_11/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ทบ.566 ต.บ้านพรุ ถนนกาญจนวนิช (จำนวน 3 จุด)_11/06/2564


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ทบ.566 ต.บ้านพรุ ถนนกาญจนวนิช (จำนวน 3 จุด)_11/06/2564

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ทบ.566 ต.บ้านพรุ ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาออกตั้งแต่แยกโป๊ะหมอ ถึงแยกพรุค้างคาว  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 11/06/2564รอน้ำเต็มระบบ

----------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.

บริเวณ ทบ.146/44 ซอยศุภสันติ 2 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ซอย 7 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนลพบุรีราเมศวร์ ซอย 7 ทั้งซอย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 11/06/2564รอน้ำเต็มระบบ

---------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.

บริเวณ ทบ.188 ซอยข้างขนส่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ซอย10 ศรีภูวนาถ  ซอยข้างขนส่ง ทั้งซอย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 11/06/64

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน