กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. หน้าร้านธานินวิทยุ ถ.ปัทมานนนท์ _11/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. หน้าร้านธานินวิทยุ ถ.ปัทมานนนท์ _11/06/2564


กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 300 มม. หน้าร้านธานินวิทยุ ถ.ปัทมานนนท์ _11/06/2564

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 300 มม. หน้าร้านธานินวิทยุ ถ.ปัทมานนท์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่โค้งรถไฟเส้นปัทมานนนท์ ตลอดสาย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 10.26 น. ของวันที่ 11/06/2564 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน