กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. _17/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. _17/05/64


กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.  _17/05/64

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.

บริเวณ ตรงข้ามหน้าเทศบาลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าเทศบาลทับคล้อ , ทางหลวงหมายเลข 113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.50 น. ของวันที่ /09/6017/05/64 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน