กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณบ้านหนองสองห้องต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี_04/05/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณบ้านหนองสองห้องต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี_04/05/2564


กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณบ้านหนองสองห้องต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี_04/05/2564

 

กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณบ้านหนองสองห้องต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.บ้านด6งทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน