กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณในโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขา ศรีสัชนาลัย_04/05/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณในโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขา ศรีสัชนาลัย_04/05/2564


กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณในโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขา ศรีสัชนาลัย_04/05/2564

กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณในโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขา ศรีสัชนาลัย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าชัย , ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน