กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ ไม่สามารถผลิตน้ำได้ บริเวณทางเข้าหน่วยบริการหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก_04/05/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ ไม่สามารถผลิตน้ำได้ บริเวณทางเข้าหน่วยบริการหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก_04/05/2564


กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ ไม่สามารถผลิตน้ำได้ บริเวณทางเข้าหน่วยบริการหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก_04/05/2564

กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ ไม่สามารถผลิตน้ำได้ บริเวณทางเข้าหน่วยบริการหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองบัวโคกทั้งหมด   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสรเ็จได้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน