กปก.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำขนาด 100 มม. บริเวณซอยตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ต.ในเมือง_04/05/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปก.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำขนาด 100 มม. บริเวณซอยตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ต.ในเมือง_04/05/2564


กปก.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำขนาด 100 มม. บริเวณซอยตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ต.ในเมือง_04/05/2564

กปก.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำขนาด 100 มม. บริเวณซอยตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ต.ในเมือง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.00 น.ของวันที่ 04/05/2564  

 
เลื่อนขึ้นข้างบน