กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250มม. บริเวณหน้าร้านมณีพันธ์ปลา_04/05/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250มม. บริเวณหน้าร้านมณีพันธ์ปลา_04/05/2564


กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250มม. บริเวณหน้าร้านมณีพันธ์ปลา_04/05/2564

 

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250มม. บริเวณหน้าร้านมณีพันธ์ปลา

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนนิตโยตั้งแต่หน้ามณีพันธ์ปลา , บ.น้อยหนองเค็ม , อัมพร1, 4,6 บ.น้อยใต้ บ.นาจอก บ.หนองบัว บ.ดงโชค

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.00 น. ของวันที่ 04/05/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน