กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _08/04/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _08/04/64


กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _08/04/64

กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบึงโน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านบึงโน บ้านสนามชัย บ้านหัน บ้านง่อน ตลาดใหม่ บ้านพักนายอำเภอ

ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 08/04/64 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน