กปภ.สาขานครปฐม อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อเมน บริเวณหมู่บ้านลานทอง_8/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครปฐม อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อเมน บริเวณหมู่บ้านลานทอง_8/04/2564


กปภ.สาขานครปฐม อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อเมน บริเวณหมู่บ้านลานทอง_8/04/2564

กปภ.สาขานครปฐม อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อเมน บริเวณหมู่บ้านลานทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านลานทอง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 8/04/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน