กปภ.สาขาอ้อมน้อย อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ (ทั้งหมด 2 จุด)_8/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ้อมน้อย อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ (ทั้งหมด 2 จุด)_8/04/2564


กปภ.สาขาอ้อมน้อย  อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ (ทั้งหมด 2 จุด)_8/04/2564

1. กปภ.สาขาอ้อมน้อย  อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยพุทธสาคร4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ภายในซอยพุทธสาคร4 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 8/04/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาอ้อมน้อย อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยทหารเรือ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในซอยทหารเรือ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 10:00 น. ของวันที่ 8/04/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน