กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมตัดประสานท่อ PVC 150 มม.งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำบ้านไร่ บริเวณบ้านดอนมดตะนอย ม.6 _23/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมตัดประสานท่อ PVC 150 มม.งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำบ้านไร่ บริเวณบ้านดอนมดตะนอย ม.6 _23/02/2564


กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมตัดประสานท่อ PVC 150 มม.งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำบ้านไร่ บริเวณบ้านดอนมดตะนอย ม.6 _23/02/2564

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00น.-12.00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมตัดประสานท่อ PVC 150 มม.งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำบ้านไร่ บริเวณบ้านดอนมดตะนอย ม.6 ต.แพงพวย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ 6 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 24/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน