กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. เพื่อหลบแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรของ เทศบาลตำบลขุนหาญ บริเวณสีแยกคลองชลประทาน _23/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. เพื่อหลบแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรของ เทศบาลตำบลขุนหาญ บริเวณสีแยกคลองชลประทาน _23/02/2564


กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. เพื่อหลบแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรของ เทศบาลตำบลขุนหาญ  บริเวณสีแยกคลองชลประทาน _23/02/2564

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. เพื่อหลบแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรของ เทศบาลตำบลขุนหาญ

บริเวณสีแยกคลองชลประทาน ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโนนสว่าง ชุมชนเทศบาลตำบลขุนหาญ

(บางส่วน) สี่แยก ต้นมันปลาถึงวงเวียน(ฝั่งโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) และถนนขุนหาญ-ไพรบึง (ฝั่งโรงพยาบาลทั้งหมด)และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน