กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ A/C ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณโค้งครูบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ A/C ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณโค้งครูบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน


กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ A/C ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณโค้งครูบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 24-02-2021 00:00 ถึง 24-02-2021 23:59
สาเหตุ : เพื่อทำการซ่อมท่อ A/C ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณโค้งครูบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณโค้งครูบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ถ.ลำพูน-ป่าซาง ตั้งแต่โค้งครูบา - แขวงการทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม : กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ A/C ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณโค้งครูบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
สอบถามได้ที่ : 053-511072

เลื่อนขึ้นข้างบน