กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. _14/07/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. _14/07/63


กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. _14/07/63

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.

บริเวณ ถ.เสม็ดแดง หลังตลาดนัดหนองโพรง ต.ทับมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.อีสเทิน, มบ.ราชพฤษ์ 8 ,มบ.เพชรรัตน์, มบ.เพลินใจ 3,4,5 ,

มบ.แมกไม้ทับมา ,มบ.แมกลีลาวดี, มบ.บุญถาวร 3, มบ.รัชญาการ์แด้นท์,มบ.บุญรักษา,มบ.แอทตี้โฮม ,มบ.แสนสุข,

มบ.ดวงฤทัย,มบ.ดวงตะวัน,วัดโขดหินเขาไผ่,มบ.โชคนิมิต 9,ถ.แหลมกระทือ,ซอยหนองน้ำเย็น,คลองน้ำหู,ถ.เนินพระ,มบ.ฉัตรพงษ์,

วัดกรอกบูชา,มบ.ชนากานต์1,2,3,4,มบ.ทองเอกซิตี้,มบ.พงษ์เพชรวิลล่า,มบ.แกรน์ชัยพฤก์,มบ.สวนแก้วกรอกยายชา,ถ.กลางทุ่ง,

โรงพยายาบาลกรุงเทพ-ระยอง,มบ.ร่มพฤกษ์2,3,4,7 ,มบ.เติมทรัพย์,มบ.สมาพันธ์ไพรเวท,มบ.สินอารมณ์เย็น,ถ.จำรุง ในต.ทับมา

และพื้นที่เนินพระ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 14/07/63 

เลื่อนขึ้นข้างบน