กปภ.สาขาปราณบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 315 มม. บริเวณ ถนนเพชรเกษมสายบายพาสหัวหินตรง_10/07/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 315 มม. บริเวณ ถนนเพชรเกษมสายบายพาสหัวหินตรง_10/07/2563


กปภ.สาขาปราณบุรี  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 315 มม. บริเวณ ถนนเพชรเกษมสายบายพาสหัวหินตรง_10/07/2563

กปภ.สาขาปราณบุรี  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 315 มม. บริเวณ ถนนเพชรเกษมสายบายพาสหัวหินตรง 

ข้ามครัวผู้ใหญ่ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื่นที่ ถนนเพชรเกษมสายบายพาสตั้งแต่สี่แยกวัดห้วยมงคลถึงสี่แยก

สามพระยา ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 22.00 น. ของวันที่ 10/07/2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน