กปภ.สาขาสามพราน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ซอยไร่ขิง16 ฝั่งขวาทั้งหมด_10/07/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ซอยไร่ขิง16 ฝั่งขวาทั้งหมด_10/07/2563


กปภ.สาขาสามพราน  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ซอยไร่ขิง16 ฝั่งขวาทั้งหมด_10/07/2563

 

กปภ.สาขาสามพราน  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ซอยไร่ขิง16 ฝั่งขวาทั้งหมด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยไร่ขิง16 ฝั่งขวาทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.00 น. ของวันที่ 10/07/2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน