กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม._11/07/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม._11/07/63


กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม._11/07/63

กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ถนนเดช- น้ำยืน + ถนนบุญจันทร์ ต.เดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ศูนย์การค้าเดชอุดม ,  ถนนเดช - น้ำยืนฝั่งธนาคาร ต.เดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 -19.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน