กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ_5/07/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ_5/07/2563


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ_5/07/2563

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจนถึง บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 5/07/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน