กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ (เนื่องจากท่อน้ำดิบแตกกระทันหัน)บริเวณหน่วยบริการสวี _05/07/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ (เนื่องจากท่อน้ำดิบแตกกระทันหัน)บริเวณหน่วยบริการสวี _05/07/2563


กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ (เนื่องจากท่อน้ำดิบแตกกระทันหัน)บริเวณหน่วยบริการสวี _05/07/2563

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ (เนื่องจากท่อน้ำดิบแตกกระทันหัน)บริเวณหน่วยบริการสวี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.สวี (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน