กปภ.หนองบัวแดง ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำดิบมีไม่เพียงพอต่อการสูบจ่าย_5/07/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.หนองบัวแดง ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำดิบมีไม่เพียงพอต่อการสูบจ่าย_5/07/2563


กปภ.หนองบัวแดง ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำดิบมีไม่เพียงพอต่อการสูบจ่าย_5/07/2563

กปภ.หนองบัวแดง ประกาศลดแรงดันน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำดิบมีไม่เพียงพอต่อการสูบจ่าย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตความรับผิดชอบ ของกปภ.สาขาหนองบัวแดง (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ลดแรงดันตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00-16.00 น. และ เปิดจ่ายน้ำปกติในช่วงเวลา 16.00 -21.00 น. และหยุดจ่ายน้ำช่วงเวลา 21.00-05.00 ของทุกวัน

เลื่อนขึ้นข้างบน