กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำขนาด 300 มม. บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูงสถานีผลิตน้ำสำนักงาน_30/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำขนาด 300 มม. บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูงสถานีผลิตน้ำสำนักงาน_30/06/2563


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำขนาด 300 มม. บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูงสถานีผลิตน้ำสำนักงาน_30/06/2563

แจ้งหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำขนาด 300 มม. บริเวณ โรงสูบน้ำแรงสูงสถานีผลิตน้ำสำนักงาน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนพหลโยธินฝั่งแม่น้ำวัง ได้แก่

ตำบลพิชัยบางส่วนได้แก่ บริเวณค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ตำบลชมพูบางส่วนได้แก่ บริเวณ นาควมเหนือ

ตำบลหัวเวียง ตำบลสวนดอก ตำบลสบตุ๋ย

ตำบลต้นธงชัย ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลเวียงเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 01/07/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน