กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 5 จุด)_01/07/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 5 จุด)_01/07/2563


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 5 จุด)_01/07/2563

1. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 21:00 - 18:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายเสี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ท่อเมน ขนาด 900 มม. บริเวณสี่แยกแม่กวง ต.สันนาเม็ง

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- พื้นที่อำเภอดอยสะก็ด
- ตำบลลวงเหนือ , ตำบลป่าป้อง , ตำบลเชิงดอย , ตำบลสันป่าเปา
- ตำบลสันปูเลย , ตำบลตลาดขวัญ , ตำบลสันพระนตร , ตำบลสันนาเม็ง
- พื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลันกำแพง

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18:00 น. ของวันที่ 02/07/2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 111/1 มบ.ดิอินฟินิไทป์

ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านดิอินฟินิตไทป์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 01/07/2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านเลควิวพาร์ค 2 ซอย 25 ต.สันผีเสื้อ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเลควิวพาร์ค 2 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 01/07/2563 (รอน้ำเต็มระบบ)

----------------------------------------------------------------------------------

4.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำคูเมืองซ้าย ถนนอารักษ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พระสิงห์ ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 -02.00 น.ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

----------------------------------------------------------------------

5.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้าโตโยต้าชัวร์ แยกแม่กวง ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 01/07/63 (รอน้ำเต็มระบบ)

 

เลื่อนขึ้นข้างบน