กปภ.สาขาอุดรธานี เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบผลิต บริเวณ โรงกรองบ้านถ่อนและหนองประจักษ์_26/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบผลิต บริเวณ โรงกรองบ้านถ่อนและหนองประจักษ์_26/06/2563


กปภ.สาขาอุดรธานี เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบผลิต บริเวณ โรงกรองบ้านถ่อนและหนองประจักษ์_26/06/2563

กปภ.สาขาอุดรธานี เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบผลิต บริเวณ โรงกรองบ้านถ่อนและหนองประจักษ์

จึงส่งผลกระทบต่อการบริการน้ำประปา ทำให้น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

โซนบ้านถ่อน บ้านเลื่อม บ้านเชียงพิณ

โซนรอบหนองประจักษ์ ชุมชนโพธิ์สว่าง โนนพิบูลย์ ถนนอำเภอ ถนนหมากแข้ง

โซนถนนโพศรี สะพานดำ สะพานเหลือง

โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ประปาอุดรธานีได้ปรับแผนการจ่ายน้ำเสริมไปยังพื้นที่กระทบ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและประชาชน จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน