กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เนื่องจาก ท่อ PVC ขนาด 100 ม.ม. แตกชำรุด บริเวณ ซอยโรงน้ำแข็งพลูทรัพย์ ต.กระจัน อ.อู่ทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เนื่องจาก ท่อ PVC ขนาด 100 ม.ม. แตกชำรุด บริเวณ ซอยโรงน้ำแข็งพลูทรัพย์ ต.กระจัน อ.อู่ทอง


กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น.  เนื่องจาก ท่อ PVC ขนาด 100 ม.ม. แตกชำรุด  บริเวณ ซอยโรงน้ำแข็งพลูทรัพย์ ต.กระจัน อ.อู่ทอง

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 01-06-2020 00:00 ถึง 01-06-2020 23:59
สาเหตุ : ท่อ PVC ขนาด 100 ม.ม. แตกชำรุด
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณ ซอยโรงน้ำแข็งพลูทรัพย์ ต.กระจัน อ.อู่ทอง
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวโกนพทั้งซอย ม.8 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : โทร 035 551905

เลื่อนขึ้นข้างบน