กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ_31/05/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ_31/05/63


กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ_31/05/63

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำบริษัทประปาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จึงส่งผลต่อการเติมน้ำในสถานีจ่ายน้ำรังสิต จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่คลอง 2 - คลอง 5 (ลำลูกกาและธัญบุรี)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 31/05/2563 : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหลังจากจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบแล้ว

ต้องรอน้ำเต็มระบบประมาณช่วงเย็นถึงช่วงดึกของวันนี้อีกครั้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน