กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าหอพักเอ็มเฮ้าท์ _22/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าหอพักเอ็มเฮ้าท์ _22/02/2563


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าหอพักเอ็มเฮ้าท์ _22/02/2563

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เป็นท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าหอพักเอ็มเฮ้าท์ ม.8 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดดีดี ไปจนถึง สี่แยกโรจนะประตูอี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13:40 น. ของวันที่ 22/02/2563 (รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน