กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ_มีทั้งหมด 2 จุด_22/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ_มีทั้งหมด 2 จุด_22/02/2563


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ_มีทั้งหมด 2 จุด_22/02/2563

1. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าตกที่ บริเวณสถานีผลิตน้ำ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อยู่ในความรับผิดชอบของกปภ.สาขาหาดใหญ่ (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 10.45น. ของวันที่  22/02/2563  รอน้ำเต็มระบบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ SP ขนาด 300 มม. บริเวณถนนหลังสถานี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนศุภสารรังสรรค์ , ถนนประชาธิปัตย์1 และ 2 , ถนนดวงจันทร์ , ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ,2 และ 3 ,

ถนนแสงจันทร์ , ถนนประชารมย์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณได้เวลา 22.00 น.ของวันที่  22/02/2563   รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน