กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าเอสอาร์สี่แยกราหุล _จำนวน 2 จุด_22/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าเอสอาร์สี่แยกราหุล _จำนวน 2 จุด_22/02/2563


กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าเอสอาร์สี่แยกราหุล _จำนวน 2 จุด_22/02/2563

1.กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าเอสอาร์สี่แยกราหุล ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บริเวณสี่แยกราหุล ( ทั้งหมด ) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 22/02/2563

...............................................................................................................................

2.กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินตัดประสานท่อเมน PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ หมู่บ้านเทพนิมิตร โครงการ2 ต.บึงสามพัน

อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  หมู่บ้านเทพนิมิตร โครงการ2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00น. ของวันที่22/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน