กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณวัดไผ่ค่อมถึงทางเข้า อบต.มะขามสูง ฝั่งขวา_18/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณวัดไผ่ค่อมถึงทางเข้า อบต.มะขามสูง ฝั่งขวา_18/02/2563


กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณวัดไผ่ค่อมถึงทางเข้า อบต.มะขามสูง  ฝั่งขวา_18/02/2563

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณวัดไผ่ค่อมถึงทางเข้า อบต.มะขามสูง

(ฝั่งขวา) ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ วัดไผ่ค่อมถึงทางเข้า อบต.มะขามสูง

ถนนจากแยกแสงดาวไปโรงเรียนจุฬาภรณ์  ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 18/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน