กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการวาริชภูมิ_18/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการวาริชภูมิ_18/02/2563


กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการวาริชภูมิ_18/02/2563

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ แตกทางขึ้นแรงต่ำวาริชภูมิ หน่วยบริการวาริชภูมิ

ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ , บ้านธาตุ-กุดพร้าว , บ้านภูแฉะ ,

บ้านน้อยจอมศรี อ.วาริชภูทมิ จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 18/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน