กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าหางตลาด_18/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าหางตลาด_18/02/2563


กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าหางตลาด_18/02/2563

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าหางตลาด ต.จรเข้สามพัน

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ร้านขายของเก่า , ปั๊มแก๊ส NGV , บจก.โตว่องไง ต.ยุ้งทะลาย , ต.สระยายโสม

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 18/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน